Viimati muudetud: 10.05.2022 ♦ CV in English

Tarmo Mamers


Kontaktandmed
Lühitutvustus
Töökaaslased iseloomustavad
Hariduskäik
Teenistuskäik

(osalise koormusega)


Erialane täiendkoolitus
Muu täiendkoolitus
Muu erialane ja ühiskondlik tegevus
Saadud erialased tunnistused

(aegunud)


Esinemised seminaridel, esitlustel
Antud kursused ja loengud
Publikatsioonid, tele/raadiosaated
Keeleoskus
Harrastused