Viimati muudetud: 24.11.2018 22:30L ♦ CV in English

Tarmo Mamers


Kontaktandmed
Lühitutvustus
Töökaaslased iseloomustavad
Hariduskäik
Teenistuskäik

(n-ö põhikohaga)

(osalise koormusega)


Erialane täiendkoolitus
Muu täiendkoolitus
Muu erialane ja ühiskondlik tegevus
Saadud erialased tunnistused

(kehtivad)

(aegunud)


Esinemised seminaridel, esitlustel
Antud kursused ja loengud
Publikatsioonid, tele/raadiosaated
Keeleoskus
Harrastused